✔ «Εισαγωγή στην Αναλυτική Δεδομένων με τη γλώσσα R» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Στοιχεία Αναλυτικής Δεδομένων (Data Analytics), γενική περιγραφή της γλώσσας R, τυπική διαδικασία ανάλυσης (workflow), συνήθη προβλήματα & λύσεις, κατηγορίες αλγορίθμων (clustering, regression, clustering, κτλ), παραδείγματα με κώδικα R.

• Διάρκεια: 1:58:38

Ημερομηνία μαθήματος: 15/11/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-ProgrR