✔ «Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση και στην Αναλυτική Δεδομένων» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές έννοιες Τεχνητής Νοημοσύνης, Μηχανικής Μάθησης και Αναλυτικής Δεδομένων / συλλογή, προεπεξεργασία και ανακατασκευή δεδομένων / σχεδίαση ροής (pipeline) / επιλογή χαρακτηριστικών (features) / εκπαίδευση μοντέλων με επίβλεψη (classification, regression) και χωρίς επίβλεψη (clustering, associations) / απεικόνιση δεδομένων (visual analytics).

• Διάρκεια: 1:03:54

Ημερομηνία μαθήματος: 14/6/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-MLpt1