✔ «Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Κατηγοριοποίηση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο / συνήθεις τρόποι επίλυσης / «δύσκολα» προβλήματα που απαιτούν προσεγγιστικές λύσεις / ο ρόλος της Μηχανικής Μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επίλυσή τους / μελέτη περίπτωσης: Αυτόματη ιατρική διάγνωση στη μαστογραφία.

• Διάρκεια: 2:00:20

Ημερομηνία μαθήματος: 16/12/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-MLpt2