✔ «Το Α.Ι. ήταν πάντα εδώ: Απλά εργαλεία για σύνθετα προβλήματα» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

• Περιγραφή μαθήματος: Γνωριμία με τις βασικές έννοιες και πρακτική εργασία στο Machine Learning & Data Analytics (ML/DA), τι είναι το ML/DA “pipeline”, συχνά προβλήματα και τρόποι επίλυσης, προ-επεξεργασία δεδομένων και συνήθη εργαλεία (awk, sed, grep, split/merge, …), φτιάχνοντας πιο σύνθετα εργαλεία κατά περίπτωση (Python, Lua), μαζική επεξεργασία και πειράματα (batch/scripting με Python, R, Octave), εργαλεία για γρήγορη μοντελοποίηση (Weka, SPSS) ή/και cloud platforms (IBM Watson, AWS ML, …).

• Διάρκεια: 2:00:00

• Ημερομηνία μαθήματος: 30/04/2024

• Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-AItools

https://zenodo.org/records/11095977