✔ «Τηλεπικοινωνίες και τηλεπισκόπηση στην Έρευνα και Διάσωση» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές έννοιες στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης / ιδιαιτερότητες επιχειρήσεων στο αστικό περιβάλλον / συνήθη προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης / ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπισκόπησης / μελέτη περίπτωσης (1): πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής (2017) / μελέτη περίπτωσης (2): πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής (2018) / μελέτη περίπτωσης (3): σεισμός στην Τουρκία (2023) / προτάσεις και επόμενα βήματα.

• Διάρκεια: 2:07:09

Ημερομηνία μαθήματος: 21/6/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SARpt2