✔ «Νέες τεχνολογίες και ρομποτική στην Έρευνα και Διάσωση» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον / προβλήματα και τεχνολογικά «κενά» / Άξονας 1: τεχνολογίες για την ασφάλεια του διασώστη / Άξονας 2: τεχνολογίες εντοπισμού θυμάτων / Άξονας 3: τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και συντονισμού / «έξυπνες» ρομποτικές τεχνολογίες για έρευνα σε ερείπια / Μελέτη περιπτώσεων από ερευνητικά προγράμματα EU Horizon 2020.

• Διάρκεια: 2:00:09

Ημερομηνία μαθήματος: 23/6/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SARpt2