✔ «Σύνταξη και συγγραφή επιστημονικών-τεχνικών κειμένων» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

• Περιγραφή μαθήματος: Τι είναι τα επιστημονικά-τεχνικά κείμενα, βασικοί παράγοντες & στόχοι, συνήθη πρότυπα οργάνωσης, σχεδίση εργασίας & χρονοπρογραμματισμός, κύκλοι εργασίας στη σύνταξη-συγγραφή, συνήθη εργαλεία σύνταξης (εξειδικευμένα), διαδικασίες δημοσίευσης (επιστημονικά περιοδικά-συνέδρια), βασικές έννοιες και διαδικασίες peer-review, συνήθεις μέσα διάχυσης ερευνητικού έργου (repositories).

• Διάρκεια: 2:00:00

• Ημερομηνία μαθήματος: 17/04/2024

• Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SciWriting

https://zenodo.org/records/10995556