✔ «Η επιστημονική μεθοδολογία στις Θετικές Επιστήμες» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία, Παρατήρηση-Θεώρηση-Επιβεβαίωση, εφαρμογή στην Πληροφορική, μεθοδολογία έρευνας στην Πληροφορική (δεδομένα, επεξεργασία, ανάλυση, μοντελοποίηση, κτλ), σχεδίαση πειραματικών πρωτοκόλλων, έλεγχος-επικύρωση, ανάλυση αποτελεσμάτων, σχολιασμός-συμπεράσματα, επόμενα βήματα (συγγραφή-δημοσίευση).

• Διάρκεια: 2:00:14

Ημερομηνία μαθήματος: 3/4/2024

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SciMethod

https://zenodo.org/records/10913452