✔ Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την ανάπτυξη Καθολικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI) – Μια ανθρωπολογική προσέγγιση // Νεκτάριος Μουμουτζής

✔ Εισηγητής: Νεκτάριος Μουμουτζής, Πληροφορικός, μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Περιγραφή μαθήματος: Ξεκινώντας από την επιτελεστικότητα του λόγου θα παρουσιάσουμε τη Νοημοσύνη ως γενική ιδιότητα της Ύλης και θα προσεγγίσουμε τον Υπολογιστή ως μια συσκευή που καθιστά το Λόγο, σε ποικίλες μορφές του, επιτελεστικό. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην Αρχαιολογία του Επιτελεστικού Λόγου υπενθυμίζοντας Μύθους και Παραβολές από διάφορους πολιτισμούς. Τέλος, θα καταγράψουμε τα κύρια ερωτήματα που αφορούν το στόχο της “Προσωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης” (ethical AI) εκκινώντας από παρατηρήσεις που καταγράφονται στο https://moumoutzis.blogspot.com/2023/… και πώς μπορούμε όλοι (Πληροφορικοί και μη) να συμβάλουμε στην πραγμάτωσή της.

• Διάρκεια: 3:55:08

• Ημερομηνία μαθήματος: 31/03/2024

• Υλικό παρουσίασης:

https://www.dropbox.com/scl/fi/xu3eiq7zsiyfct1i0cj5k/AGI_ThreatsAndOpportunities_2024_03_31.ppt?rlkey=1uuzjeqc6i8euag1pbu12ev0q&dl=0