✔ «Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Σύγχρονες Μεθοδολογίες» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Τι είναι η διαχείριση έργων λογισμικού (SPM), διαφορές με άλλα είδη έργων, συνήθη προβλήματα & λύσεις, σύγχρονες μεθοδολογίες, στοιχεία διασφάλισης ποιότητας λογισμικού (SQA), πρακτικά παραδείγματα.Τι είναι η διαχείριση έργων λογισμικού (SPM), διαφορές με άλλα είδη έργων, συνήθη προβλήματα & λύσεις, σύγχρονες μεθοδολογίες, στοιχεία διασφάλισης ποιότητας λογισμικού (SQA), πρακτικά παραδείγματα.

• Διάρκεια: 2:05:01

Ημερομηνία μαθήματος: 29/12/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SPM