✔ «Αξιοπιστία Λογισμικού – Μαθήματα από τις Διαστημικές Αποστολές» // Χάρης Γεωργίου

• Εισηγητής: Χάρης Γεωργίου, Ερευνητής Πληροφορικής (MSc, PhD)

Περιγραφή μαθήματος: Λογισμικό στο διάστημα, πρώτες αποστολές (’60), κρίσιμα συστήματα (safety-critical), βασικές αρχές και κανόνες (NASA/JPL), σύγχρονες αποστολές, μεγάλες αποτυχίες και μεγάλες επιτυχίες, προοπτικές για το μέλλον.

• Διάρκεια: 2:07:09

Ημερομηνία μαθήματος: 6/12/2023

Υλικό παρουσίασης:

https://github.com/xgeorgio/ApneaCoding/tree/main/lect-SQA