✔ «Βασικές χρήσεις του υπολογιστή – Καλές πρακτικές» // Ιωάννης Κιομουρτζής

• Εισηγητής: Ιωάννης Κιομουρτζής, Ελεύθερος Επαγγελματίας Πληροφορικής

• Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή σε βασικά προγράμματα λειτουργίας Λ/Σ. Βασική εισαγωγή σε περιβάλλον Windows. Υφιστάμενη κατάσταση Επιστήμης Η/Υ-Μελλοντικές προοπτικές.

• Διάρκεια: 1:48:01

• Ημερομηνία μαθήματος: 26/6/2023

• Υλικό παρουσίασης: