✔ «Συνοπτική εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα» // Δημήτρης Τσίγκος

• Εισηγητής: Δημήτρης Τσίγκος, Πληροφορικός, επιχειρηματίας

Περιγραφή μαθήματος: Η εξέλιξη της πληροφορικής έχει δημιουργήσει μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στον ίδιο τον τομέα της όσο και σχεδόν σε κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας. Ταυτόχρονα, η φύση της πληροφορικής έχει μεταμορφώσει το ίδιο το επιχειρείν, καθιστώντας το προσβάσιμο σχεδόν σε όλους. Στο μάθημα αυτό θα κάνουμε μια συνοπτική εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, στην έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και στις νέες δυνατότητες που δημιουργεί η πληροφορική. Παράλληλα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά όλες τις σχετικές έννοιες και λειτουργίες εντός μιας επιχείρησης, από τη μεθοδολογία ανάπτυξης νέων προϊόντων μέχρι τις μεθόδους χρηματοδότησης.

• Διάρκεια: 1:57:08

Ημερομηνία μαθήματος: 22/11/2023

• Υλικό παρουσίασης:

https://docs.google.com/presentation/d/1iLYcNy0EoM11_NVFz6TkWRQaKq6ik-iA/edit#slide=id.p1