✔ «Ψηφιακές ιστορίες με το eShadow» // Νεκτάριος Μουμουτζής & Μάριος Χριστουλάκης

• Εισηγητές: 

/ Νεκτάριος Μουμουτζής, μέλος ΕΔΙΠ στη Σχολή Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

/ Μάριος Χριστουλάκης, υποψήφιος διδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

• Περιγραφή μαθήματος: Αξιοποίηση του λογισμικού eshadow.gr σε εκπαιδευτικές δράσεις, κατασκευή ιστοριών ή χρήση έτοιμων σεναρίων / ψηφιακών φιγούρων / σκηνικών για τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών

• Διάρκεια: 2:08:14

• Ημερομηνία μαθήματος: 28/6/2023

• Υλικό παρουσίασης:

https://is.gd/ixyULh