✔ «Πρώτη επαφή με την Επιστήμη Υπολογιστών και τον Προγραμματισμό» // Φώτης Αλεξάκος

• Εισηγητής: Φώτης Αλεξάκος, Υπεύθυνος Κέντρου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ΔΔΕ Καρδίτσας

Περιγραφή μαθήματος: – Γνωριμία με τον υπολογιστή. Υλικό/Λογισμικό. Ο Επεξεργαστής. Τρόποι προγραμματισμού αυτού: Κώδικας Μηχανής-Assembly-Γλώσσες υψηλού επιπέδου. – Γιατί Python; Συντακτικό της Python 3. Περιβάλλον προγραμματισμού (IDLE). Μεταβλητές, εντολές εισόδου-εξόδου κλπ..

• Διάρκεια: 2:07:12

Ημερομηνία μαθήματος: 25/11/2023

• Υλικό παρουσίασης:

https://drive.google.com/file/d/10g_53k8gX_LTskq16OYRDvJaDJp6Fz3t/view