✔ «Προγραμματισμός Υπολογιστών για αρχάριους» // Παναγιώτης Αλεξάκος

• Εισηγητής: Παναγιώτης Αλεξάκος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο Πειραματικό Γυμνάσιο / Λύκειο Καρδίτσας

Περιγραφή μαθήματος: Δομές ελέγχου/επανάληψης στην Python. Συγγραφή απλών αλγορίθμων.

• Διάρκεια: 2:05:03

Ημερομηνία μαθήματος: 2/12/2023

• Υλικό παρουσίασης:

https://drive.google.com/drive/folders/1rJfbyKDb17Ie04w57YORF5Vi35jJSWJb