✔ «Εισαγωγή στο Διαδίκτυο με απλά λόγια» // Γιάννης Φαρσάρης

• Εισηγητής: Γιάννης Φαρσάρης, Καθηγητής Πληροφορικής

Περιγραφή μαθήματος: Ιστορική αναδρομή – Δίκτυα & Μετάδοση δεδομένων – περιγραφή του Παγκόσμιου ιστού (www) – Χαρακτηριστικά Web 1.0 / 2.0 / 3.0 – Internet των πραγμάτων (IoT) – Μελλοντικές εξελίξεις

• Διάρκεια: 1:57:08

Ημερομηνία μαθήματος: 1/7/2023