✔ «Εισαγωγή στην Επιστήμη των υπολογιστών» // Ιωάννης Κιομουρτζής

• Εισηγητής: Ιωάννης Κιομουρτζής, Ελεύθερος Επαγγελματίας Πληροφορικής

• Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Πληροφορικής & της Επιστήμης των Η/Υ, Θεωρία των Η/Υ (αναδρομή, εξέλιξη, αρχιτεκτονική)

• Διάρκεια: 1:42:49

• Ημερομηνία μαθήματος: 19/6/2023

• Υλικό παρουσίασης: