✔ «Εισαγωγή στη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τις μεθόδους χρηματοδότησης» // Δημήτρης Τσίγκος

• Εισηγητής: Δημήτρης Τσίγκος, Πληροφορικός, επιχειρηματίας

Περιγραφή μαθήματος: Τι είναι μια νεοφυής (startup) επιχείρηση και πως διαφοροποιείται από μια ‘παραδοσιακή’ εταιρεία; Τι είναι οι χρηματοδοτήσεις υψηλού ρίσκου και για ποιο λόγο έχουν (πολλές φορές) μεγάλη σημασία για την επιτυχία μιας νεοφυούς επιχείρησης; Ποια είναι τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης στα διάφορα στάδια ανάπτυξης μιας νεοφυούς επιχείρησης; Τι είναι η καινοτομία και τι σχέση έχει με την επιστημονική και την τεχνολογική αριστεία; Τι είναι τα stock-options και για ποιο λόγο είναι σημαντικά; Τι είναι τα scale-ups και που διαφοροποιούνται από τα startups; Τι είναι τα ‘exits’ και για ποιο λόγο αποτελούν συχνά στόχο των δημιουργών νεοφυών επιχειρήσεων;

• Διάρκεια: 1:35:11

Ημερομηνία μαθήματος: 13/12/2023

• Υλικό μαθήματος:

https://docs.google.com/presentation/d/1SRSHEiZW-5lNjDG92qQ4gOiNAJi8xw8y/edit#slide=id.p1