✔ Διαχείριση και εγκατάσταση Πολλαπλών Λειτουργικών Συστημάτων στον ίδιο Υπολογιστή // Αντώνης Σιδηρόπουλος

✔ Εισηγητής: Αντώνης Σιδηρόπουλος, Πληροφορικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

✔ Περιγραφή μαθήματος: Η διάλεξη απευθύνεται κυρίως σε Πληροφορικούς που θέλουν να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να εγκαταστήσουν το Λειτουργικό Σύστημα Linux σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένα ήδη Windows. Θα γίνει μια επισκόπηση των τύπων των δίσκων και κατατμήσεων, ζωντανή επίδειξη εγκατάστασης καθώς και μια επισκόπηση των τύπων Συστημάτων Αρχείων που χρησιμοποιούνται σήμερα και των δυνατοτήτων τους.

• Διάρκεια: 1:57:10

• Ημερομηνία μαθήματος: 23/04/2024

• Υλικό παρουσίασης:

https://www.dropbox.com/scl/fi/suoglzuhrxy1fw3txyfeg/Booting.pdf?rlkey=26ghlajuqwj550mu2rfibz40o&st=xmbrce5j&dl=0